Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van werk en ziekteverzuim, heb ik in de loop der

jaren een resultaatgerichte aanpak ontwikkeld die het ziekteverzuim structureel laat dalen. 

Samenvattend komt het neer op het uitvoeren van een gedegen analyse op het vlak van de organisatie van de ziekteverzuimbegeleiding om vervolgens samen met de organisatie aan de slag te gaan en veranderingen door te voeren waarin persoonlijk leiderschap centraal staat en de link wordt gelegd naar duurzame inzetbaarheid.

Herken je dit:

  • Heb je een verzuimissue?
  • Stijgen de verzuimkosten de pan uit?
  • Ben je steeds bezig met vervanging regelen?
  • Wil je in je aanpak van verzuim en inzetbaarheid van re-actief naar pro-actief?
  • Gaat veel aandacht uit naar de zieke medewerkers of kom je juist niet toe aan de medewerkers die wel werken, moeten zij meer diensten draaien?

Zo zit je als organisatie in een negatieve spiraal. Alle perspectief, rust en overzicht is weg. Het handelen is re-actief en je voelt de energie dalen.

Mijn aanpak biedt rust, overzicht en perspectief en is als volgt:

Damage control

Als het verzuim hoog is en oploopt, dan is het zaak om voor elk dossier een plan te hebben. Gezamenlijk maken we een schifting en spreken we af wie wat doet. Hier pakt de organisatie zo snel mogelijk de regie op. Als het echt nodig is, kunnen dossiers tijdelijk overgenomen worden door mij om de schade te beperken.

De doorlooptijd ligt tussen de 3-4 maanden om te komen tot overzicht over de dossiers.

Deze interventie kan ingezet worden naar behoefte.

De basis op orde

Hoe krijg je structureel het verzuim omlaag? De oplossing start met een analyse naar de oorzaken van verzuim aan de hand van 5 pijlers:

Resultaat is een duurzaam plan van aanpak van het verzuim/inzetbaarheid voor nu en de toekomst met daarin acties en interventies per pijler. De basis is op orde. De patronen worden benoemd die tot een bepaald gedrag (cultuur) leiden. Ook krijgt de mate en vorm van leiderschap aandacht. De werkwijze is identiek aan de Wet verbetering Poortwachter, waar het plan van aanpak ook voortkomt uit de probleemanalyse.

Parallel daaraan gaat het management, medewerkers leren analyseren op de risico’s van inzetbaarheid. Zij worden ook gecoacht in hun leiderschapsskills en het voeren van lastige gesprekken. De coaching on the job-methode heeft een groot lerend effect. Hier kan een KPI aan gehangen worden.

De doorlooptijd ligt tussen de 3-6 maanden.

Aan de slag

De uitrol van het plan van aanpak is in samenwerking met HR en het management. De pijlers worden stuk voor stuk in de organisatie geïmplementeerd. We starten met een bijeenkomst om de visie vanuit gezamenlijkheid te dragen en door te pakken naar de andere 4 pijlers. Wanneer het plan goed is doorgevoerd, kan de organisatie zelfstandig verder.

De doorlooptijd is gemiddeld 6 maanden.

“Jacinta heeft ons binnen Eneco goed geholpen om het management te begeleiden bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Zij deed dat op professionele wijze en was erg betrokken. Ik ken haar ook vanuit haar tijd als adviseur bij ProRail en zou graag in de toekomst weer met haar samenwerken. Een erg fijn mens die snel zaken doorziet, benoemt en aanpakt!” Wendy Ton Interim | Change | Strategic HR | Talent | Leadership – interim & consultancy